COMUNA  SÎNGER 

Istoric: Comuna Sînger a fost atestată documentar în secolul XIV. Satul Sînger este menţionat documentar, pentru prima dată, în anul 1328.

Localizare: Comuna Sînger este situată în partea de vest a judeţului Mureş, în Cîmpia Transilvaniei, subunitatea Cîmpia Sărmaşului şi Colinele Luduşului şi Comlodului, la nord de râul Mureş (circa 10 kilometri ) şi oraşul Luduş, în zona cunoscută ca centrul Transilvaniei. Perimetrul comunei se situează între văile Luduşului (Pîrîul de Cîmpie ) la vest şi Pîrîul Ranta la est. Localitatea se află situată la 10 km distanţă faţă de oraşul Luduş şi 55 km faţă de municipiul Tg. Mureş, cu intrare din drumul judeţean 151, Luduş-Zau de Cîmpie-Sărmaşu. Se învecinează cu oraşele Iernut şi Luduş, respectiv cu comunele Papiu Ilarian, Bogata, Tăureni şi Zau de Cîmpie.

Relief: Relieful este slab vălurat, cu altitudini ce oscilează între 350-550 metri, altitudinea medie fiind de 384 metri. Cel mai înalt deal este cota 543 metri (dealul Ţiglă,Gorgan), urmat de dealul Chimitelnic - 488 metri şi dealul Ticui.

Suprafaţă: Comuna Sînger se întinde pe o suprafaţă de 5.151 ha, distribuită astfel:
•    suprafaţa agricolă: 4.494 ha, din care 3.259 ha arabil, 394 ha păşuni, 340 ha fânaţe,1 ha livezi.
•    suprafaţa neagricolă este de 657 ha, din care 305 ha păşuni, 42 ha ape şi stuf, 4 ha drumuri, 100 ha construcţii,126 ha neproductiv.

Sate aparţinătoare: Comuna Sînger are în componenţă un număr de 7 sate: Sînger, Bîrza, Cipăieni, Dalu, Pripoare, Vălişoara şi Zăpodea.

Populaţie: La recensământul populaţiei din anul 2002 au fost înregistraţi un număr de 2.530 locuitori. Structura etnică: 2.188 români, 177 maghiari, 164 ţigani şi 1 italian. 

Îndeletnicirile locuitorilor: principalele îndeletniciri ale populaţiei se regăsesc în agricultură - cultivarea cerealelor şi creşterea animalelor -, precum şi în piscicultură.


Ultima actualizare
17.01.2020
Acasă >>
Continutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor. Folosirea continutului ori a unor parti din acesta fara instiintarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro