COMPONENŢA NOMINALĂ
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SÎNGER
    
Ultima actualizare
17.01.2020
COMISIILE DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SÎNGER

1.    Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism:
BALAZS IOAN - preşedinte
NIMAŞ IOSIF NICOLAE - secretar
DAN GLIGOR - membru
LECHINŢAN TRAIAN - membru
ŢEREA IOAN - membru

2.    Comisia  juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism:
LUCA LIVIU - preşedinte
GHERMAN ANGELA JULIANNA - secretar
BOAR GHEORGHE - membru

3.    Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială:
LUCA ALEXANDRU - preşedinte
POPA LIVIU VASILE - secretar
BĂEŢAN SORIN AUREL - membru

Numele şi prenumele
BOAR GHEORGHE
BALAZS IOAN
BĂIEŢAN SORIN AUREL
DAN GLIGOR
GHERMAN ANGELA
LECHINŢAN TRAIAN
LUCA ALEXANDRU
LUCA LIVIU
NIMAŞ IOSIF NICOLAE
POPA LIVIU VASILE
ŢEREA IOAN
Calitatea
viceprimar / consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local


Apartenenţa politică
PNL
PNL
PNL
PNL
UDMR
PNGCD
PSD
PNTCD
PNL
PD-L
PD-L

Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro