TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

Hotărâri ale consiliului local 2017 - 2019
Dispoziţii ale primarului 
Proiecte de hotărâri ale consiliului local
Strategia anuala de achizitii publice 2019
Strategia anuala de achizitii publice 2018
- Şedinţe publice:
        - Anunţ privind organizarea şedinţei publice 
        - Minuta şedinţei publice 
Şedinţe ale Consiliului Local
- Rapoarte anuale privind transparenţa decizională : 
   2012   
   2011  
   2010    
Proiectul bugetului local 
Registrul datoriei publice 
Registrul garanţiilor locale 
- Programul de investiţii publice al comunei 
Serviciul datoriei publice locale
Ultima actualizare
17.01.2020
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro