TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

Hotărâri ale consiliului local 2017 - 2020
Dispoziţii ale primarului 
Proiecte de hotărâri ale consiliului local
Strategia anuala de achizitii publice pentru anul 2020
Strategia anuala de achizitii publice pentru anul 2019
Strategia anuala de achizitii publice 2019
Strategia anuala de achizitii publice 2018
- Şedinţe publice:
        - Anunţ privind organizarea şedinţei publice 
        - Minuta şedinţei publice 
Şedinţe ale Consiliului Local
- Rapoarte anuale privind transparenţa decizională : 
   2012   
   2011  
   2010    
Proiectul bugetului local 
Registrul datoriei publice 
Registrul garanţiilor locale 
- Programul de investiţii publice al comunei 
Serviciul datoriei publice locale
Ultima actualizare
21.08.2019
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro