INFORMAŢII PUBLICE

Legislaţie
Bugetul local
Darea de seamă contabilă
- Declaraţii de avere :    2019
- Declaraţii de interese : 2019
Raportul anual privind accesul la informatii publice :
   2012
   2011
   2010
Inventarul domeniului public al comunei
Calculul gradului de îndatorare a bugetului local
Planul anual de acţiuni Legea 416 din 2001 - pentru anul 2019
Deviz general de cheltuieli - modernizare drumuri
Organigrama
Stat de functii
Plan de analiza si acoperire a riscurilor 2020
Ultima actualizare
21.08.2019
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro