INFORMAŢII PUBLICE

Legislaţie
Bugetul local
Darea de seamă contabilă
- Declaraţii de avere :    2019
- Declaraţii de interese : 2019
Raportul anual privind accesul la informatii publice : 2011  2010

Raportul de specialitate - Organizarea si functionarea Consiliului Local - 03.07.2019
Inventarul domeniului public al comunei
Calculul gradului de îndatorare a bugetului local
Planul anual de acţiuni Legea 416 din 2001 - pentru anul 2019
Deviz general de cheltuieli - modernizare drumuri
Ultima actualizare
17.01.2020
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro