INFORMAŢII PUBLICE

Legislaţie
Bugetul local
Darea de seamă contabilă
- Declaraţii de avere :      2011  2010
- Declaraţii de interese :  2011  2010
Raportul anual privind accesul la informatii publice :
   2012
   2011
   2010
Inventarul domeniului public al comunei
Calculul gradului de îndatorare a bugetului local
Planul anual de acţiuni Legea 416 din 2001
Ultima actualizare
14.03.2019
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro