0265-715512      0265-715514
  singer@cjmures.ro

Proiect de hotarare privind utilizarea in anul 2022 a sumei de 150.000 lei
Proiect de hotarare privind realegerea si reorganizarea comisiilor de specialitate ale CL
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Sanger pe anul 2022 + Raport de specialitate + Raport de aprobare
Proiect de hotarare privind mandatarea primarului comunei Sanger sa reprezinte in fata instantelor de judecata
Proiect de hotarare privind acordarea indemnizatiei unei persoane cu handicap
Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Moldovan Cristian Septimiu
Proiect de hotarare privind realegerea si reorganizarea membrilor comisiei de specialitate ale CL Sanger
Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie bugetara pentru anul 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului Local al Comunei Sanger pe anul 2022
Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2022
Bugetul local pentru anul 2021 si estimari pentru anii 2022 – 2024
Raport de specialitate in legatura cu PH privind aprobarea bugetului local al comunei Sanger pe anul 2022
Raport de aprobare in legatura cu PH privind aprobarea bugetului local al comunei Sanger pe anul 2022
Contul anual de executie a bugetului local pe anul 2021
Lista de investitii cu finantare de la bugetul local initial 2022
Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de actiuni sau lucrarilor de interes local 2022
Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii prin atribuire directa a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici proiect AQUASERV
Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Sanger pe anul 2022
Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023
Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii indemnizatiei unei persoane cu handicap grav
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii
Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de asociere a comunei Sanger in vederea constituirii Regiei Autonome Ocolul Silvic Soimul Aries
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a confinantarii pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa potabila si apa uzata
Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei de tarifare
Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat in favoarea ADI Ecolect Mures
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
Proiect de hotarare privind demararea actiuniii de recuperare a padurii
Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de condilier Dan Gligor
Proiect de hotarare privind prezentarea catre CL a unei inofrmari privind rezultatul inventarierii
Proiect de act administrativ privind REGULAMENT TAXA SALUBRITATE

Proiecte de hotarare privitoare la buget + buget local 
Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de functii – 12.01.2021
Proiecte de hotarari – 22.01.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de delegare a gestiuniii activitatilor de colectare si transport a deseurilor + HCL 27 din 29.01.2021
Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de valabilitate a PUG
Proiect de hotarare privind PAAR 2021
Proiect de hotarare pentru modificarea anexei la HCL nr. 18/2019
Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de actiuni sau a lucrarilor de interes local pentru anul 2021
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului CL in consiliul de administratie al Scolii Generale Sanger
Proiect de hotarare privind modificarea su completarea art. 1 din HCL nr. 25/2.11.2020
Proiect de hotarare privind modificarea anexelor 1 si 2 la HCL nr. 21/04.09.2020
Proiect de hotarare privind completarea art. 1 din HCL 25/2.11.2020
Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 7/29.01.2021
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului CL in consiliul de administratie al Scolii Generale Sanger
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 al HCL nr. 29 din 20.11.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Sanger pe anul 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2020
Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse acordate elevilor in anul 2020-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea afectarii domeniului public + Adresa
Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii unor unitati din ADI
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si al Statutului ADI Ecolect Mures
Proiect de hotarare demisie consilier
Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Sanger in vederea constituirii Regiei Autonome “Ocolul Silvic Soimul Aries”
Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de Asistenta Sociala
Proiect de hotarare privind participarea UAT Comuna Sanger la infiintarea, organizares si functioniarea Grupului de actiune locala – Tezaurul Campiei Muresene
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism
Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al CL pentru a face parte din Comisiile de evaluare a probei de interviu
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
Proiect de hotarare privind modernizare DC115 si drumuri interioare in Comuna Sanger
Proiect de hotarare privind infiintare retea de canalizare in localitatea Sanger
Proiect de hotarare privind mandatul acordat reprezentantului autoritatii de a vota in A G a A.D.I. Aqua Invest Mures ajustarea preturilor la apa potabila si a tarifelor la canalizare
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pe raza comunei Sanger pentru anul 2022-2023
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022 în comuna Sanger
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022
Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului texei speciale de salubrizare pentru anul 2022
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Sanger pe anul 2021
Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului local pe anul 2021
Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Sanger pe anul 2022