0265-715512      0265-715514
  singer@cjmures.ro

Proiecte de hotarare privitoare la buget + buget local 
Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de functii – 12.01.2021
Proiecte de hotarari – 22.01.2021
Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii contractului de delegare a gestiuniii activitatilor de colectare si transport a deseurilor + HCL 27 din 29.01.2021
Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de valabilitate a PUG
Proiect de hotarare privind PAAR 2021
Proiect de hotarare pentru modificarea anexei la HCL nr. 18/2019
Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de actiuni sau a lucrarilor de interes local pentru anul 2021
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului CL in consiliul de administratie al Scolii Generale Sanger
Proiect de hotarare privind modificarea su completarea art. 1 din HCL nr. 25/2.11.2020
Proiect de hotarare privind modificarea anexelor 1 si 2 la HCL nr. 21/04.09.2020
Proiect de hotarare privind completarea art. 1 din HCL 25/2.11.2020
Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 7/29.01.2021
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului CL in consiliul de administratie al Scolii Generale Sanger
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 al HCL nr. 29 din 20.11.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Sanger pe anul 2021
Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2020
Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse acordate elevilor in anul 2020-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea afectarii domeniului public + Adresa
Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii unor unitati din ADI
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si al Statutului ADI Ecolect Mures
Proiect de hotarare demisie consilier
Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Sanger in vederea constituirii Regiei Autonome “Ocolul Silvic Soimul Aries”
Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de Asistenta Sociala