PV selecţionare şi verificare a conditiilor pt participare la examenul de promovare în funcţia publică de Referent cls.III grad profesional Superior în cadrul Compartimentului Financiar Contabil