Raport de specialitate privind mandatarea consilierului juridic din aparateul de specialitate sa reprezinte CL in fata instantelor de judecata